Servis

Naša firma uskutočňuje záručný a aj pozáručný servis IBA pre výrobky značky Nitro scooters. Iné značky nepríijmame.

Záručný servis

Miestom plnenia záruky je naša prevádzka - Prešovská 45, Bratislava 2 - Ružinov. Kolobežku môžete doručit osobne (počas našej otváracej doby), alebo zaslať kuriérskou službou - PROSÍME NEPOSIELAŤ SLOVENSKOU POŠTOU, najlepšie www.DPD.sk , www.GLS.sk alebo poštovým kurierom nie klasickou poštou. Upozorňujeme, že kolobežky, ktoré nie sú dostatečne zabalené prídu väčšinou v poškodenom stave. Pre vybavenie záručnej opravy je nutné predložit originál Záručného listu (nie kópiu) a k nemu pripojený popis závady a kontakt. Pri absencii Záručného listu sa bude jednať o plne platenú opravu.  Prosíme, kolobežky posielajte bez sedačky.

Záručné opravy sú vykonávané prednostne. Po vykonaní opravy Vás budeme kontaktovať ohľadom vyzdvihnutia kolobežky.

Pozáručný servis

Naša firma poskytuje aj pozáručný (platený) servis, cena práce za 1 hodinu je 20,00€. Kolobežku môžete doručiť osobne alebo zaslať kuriérskou službou - PROSÍME NEPOSIELAŤ SLOVENSKOU POŠTOU, najlepšie www.DPD.sk , www.GLS.sk alebo poštovým kuriérom, nie klasickou poštou. Upozorňujeme, že kolobežky, ktoré nie sú dostatečne zabalené príjdu väčšinou v poškodenom stave. Pre vybavenie opravy je nutné pripojiť popis závady a kontakt. Po vybavení opravy Vás budeme kontaktovať ohľadom vyzdvihnutia kolobežky. Ceník náhradných dielov najdete na našom webe.

Vážený zákazníci pre bežný servis a pozáručný servis môžete kontaktovať aj nášho servisného partnera:

András Pál, L. Pongrácza 1, Šahy tel. kontakt: +421949728606  - pre dohodnutie termínu je potrebné volať vopred.

 

"Upozornenie": 

Pri nevyzdvihnutí výrobku zo servisu do 30 dní od SMS alebo telefonickej výzvy u dokončenej oprave
je účtovaný skladovací poplatok vo výške 20,00 eur s DPH za každý začatý mesiac.


 

Ekologická likvidácia

Vážení zákazníci,

naša spoločnosť, ktorá uvádza na trh v Slovenskej republike priemyselné batérie a akumulátory, si Vás týmto dovoľuje informovať o tom, že zaisťuje oddelený zber vám dodávaných priemyselných baterií a akumulátorov, prípadne ich môžete odovzdať na zberných miestach, kde takéto akumulátory zbieraju.

Jednou z firiem je napríklad aj:

Palkov s.r.o.
Mlynské nivy 4963/56, 821 05 Bratislava
tel.: 0948/277978
info@palkov.sk
 

 

Upozornenie:

Použité batérie a akumulátory nesprávne vyhazované s bežným odpadom môžu vážne narušiť životné prostredie. Po čase se z nich uvolňujú škodlivé látky (najmä tzv. tažké kovy), ktoré môžu znečistiť pôdu alebo podzemné a povrchové vody. Tažké kovy obsiahnuté v batériach majú preukázateľne škodlivý vplyv na ľudské zdravie. Recykláciou kovových látok obsiahnutých v batériach sa dá dosiahnuť významných energetických a materiálných úspor primárnych surovín. Aby mohla byť vybitá bateria zrecyklovaná, musí byť odovzdaná na tzv. mieste spätného odberu či mieste oddeleného zberu. Prehld miest zpätného odberu najdete na webe. 

popel

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby môžete objaviť priamo na našich batériach, na ich obaloch alebo na elektrozariadeniach, ktoré batérie alebo akumulátory obsahujú. Tento symbol vyjadruje, že batéria nepatrí do odpadkového koša, ani kontajneru s komunálnym odpadom. Vyhadzovanie batérií do zberných nádob určených pre komunálny odpad alebo do voľnej prírody je prísne zakázané.