Servis

Naša firma uskutočňuje záručný a aj pozáručný servis IBA pre výrobky značky Nitro scooters. Iné značky neprímame.

Záručný servis

Miestom plnenia záruky je naša prevádzka - Prešovská 45, Bratislava 2 - Ružinov. Kolobežku môžete doručiť osobne (počas našej otváracej doby), alebo zaslať kuriérskou službou - PROSÍME NEPOSIELAŤ SLOVENSKOU POŠTOU, najlepšie www.DPD.sk , www.GLS.sk alebo poštovým kuriérom nie klasickou poštou. Upozorňujeme, že kolobežky, ktoré nie sú dostatočne zabalené prídu väčšinou v poškodenom stave. Pre vybavenie záručnej opravy je nutné predložiť originál Záručného listu (nie kópiu) a k nemu pripojený popis závady a kontakt. Pri absencii Záručného listu sa bude jednať o plne platenú opravu.  Prosíme, kolobežky posielajte bez sedačky.

Záručné opravy sú vykonávané prednostne. Po vykonaní opravy Vás budeme kontaktovať ohľadom vyzdvihnutia kolobežky.

Pozáručný servis

Naša firma poskytuje aj pozáručný (platený) servis, cena práce za 1 hodinu je 30,00€ vrátane DPH. Kolobežku môžete doručiť osobne alebo zaslať kuriérskou službou - PROSÍME NEPOSIELAŤ SLOVENSKOU POŠTOU, najlepšie www.DPD.sk , www.GLS.sk alebo poštovým kuriérom, nie klasickou poštou. Upozorňujeme, že kolobežky, ktoré nie sú dostatočne zabalené dôjdu väčšinou v poškodenom stave. Pre vybavenie opravy je nutné pripojiť popis závady a kontakt. Po vybavení opravy Vás budeme kontaktovať ohľadom vyzdvihnutia kolobežky. Cenník náhradných dielov nájdete na našom webe.

Servis aj záručný nie len bežný či pozáručný servis robíme aj na našej prevádzke v Bratislave.

 

"Upozornenie": 

Pri nevyzdvihnutí výrobku po servise do 10 dní od informačnej mailovej správy, SMS alebo telefonickej výzvy u dokončeného servisu aj pri kúpe tovaru, bude
 účtovaný skladovací poplatok vo výške 24,00 eur s DPH za každý začatý mesiac.


 

Ekologická likvidácia

Vážení zákazníci,

naša spoločnosť, ktorá uvádza na trh v Slovenskej republike priemyselné batérie a akumulátory, si Vás týmto dovoľuje informovať o tom, že zaisťuje oddelený zber vám dodávaných priemyselných batérií a akumulátorov, prípadne ich môžete odovzdať na zberných miestach, kde takéto akumulátory zbieraju.

Jednou z firiem je napríklad aj:

Palkov s.r.o.
Mlynské nivy 4963/56, 821 05 Bratislava
tel.: 0948/277978
info@palkov.sk
 

 

Upozornenie:

Použité batérie a akumulátory nesprávne vyhadzované s bežným odpadom môžu vážne narušiť životné prostredie. Po čase sa z nich uvolľujú škodlivé látky (najmä tzv. ťažké kovy), ktoré môžu znečistiť pôdu alebo podzemné a povrchové vody. Ťažké kovy obsiahnuté v batériach majú preukázateľne škodlivý vplyv na ľudské zdravie. Recykláciou kovových látok obsiahnutých v batériach sa dá dosiahnuť významných energetických a materiálnych úspor primárnych surovín. Aby mohla byť vybitá batéria zrecyklovaná, musí byť odovzdaná na tzv. mieste spätného odberu či mieste oddeleného zberu. Prehľad miest spätného odberu nájdete na webe. 

popel

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby môžete objaviť priamo na našich batériach, na ich obaloch alebo na elektrozariadeniach, ktoré batérie alebo akumulátory obsahujú. Tento symbol vyjadruje, že batéria nepatrí do odpadkového koša, ani kontajneru s komunálnym odpadom. Vyhadzovanie batérií do zberných nádob určených pre komunálny odpad alebo do voľnej prírody je prísne zakázané.